Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan Tugas Pokok :┬áKepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan, penyelengaraan kewenangan daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan dibidang Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia. Fungsi kepala Badan Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; Perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi; Pelaksanaan Pendidikan … Lanjutkan membaca Tugas Pokok dan Fungsi